Nederland hoeft zijn prominente positie in de gashandel niet te verliezen, zelfs niet als de productie in Groningen opdroogt.

Van belang is dat Nederlandse handelaren een groot aandeel houden op de gasmarkten en dat Nederland de kennis over de gasinfrastructuur exporteert naar het buitenland, zo schrijft het Economisch Bureau van ING in een nieuw rapport. 

Econoom Gerben Hieminga verwijst naar de bloemenhandel waar steeds meer bloemen in het buitenland worden geproduceerd, maar waar Nederlandse bedrijven de regiefunctie behouden via Aalsmeer.

"Gas uit Rusland kan via een aantal routes naar Engeland. Voor Nederland is het belangrijk dat je de handel in handen houdt", zegt Hieminga. "Dan maakt het niet uit of het via Nederland of België gaat. Als je maar verdient aan de handel."

Infrastructuur

In Noordwest-Europa is de infrastructuur voor gas erg ontwikkeld met gekoppelde netwerken, LNG-terminals, gasopslag en actieve handelsbeurzen. Volgens Hieminga kunnen Nederlandse bedrijven een rol spelen bij de ontwikkeling van gasmarkten in landen waar de infrastructuur minder ontwikkeld is.

Nederland is nu nog verantwoordelijk voor 30 procent van de gasproductie in Europa en voorziet in 12 procent van de Europese gasvraag.

Maar het gas raakt op. Nederland heeft zo’n 3.600 miljard kubieke meter gas aan de voorraad onttrokken en er is nog ongeveer 1.000 kubieke meter over. ING verwacht dat het productieoverschot in 2025 omslaat in een tekort. 

De productie staat ook onder druk door protesten tegen de gaswinning in Groningen. Om het aantal bevingen in de regio te verminderen en de veiligheid in de regio te vergroten, geldt sinds 2014 een productieplafond.

Sinds 2012 is de productie verlaagd van 48 miljard kubieke meter naar 27 miljard kubieke meter. De NAM verwacht ook dit jaar 27 miljard kuub gas op te pompen.