Het financieel herstel van woningcorporatie Vestia verloopt ,,voorspoedig''. De onderneming presteerde afgelopen jaar beter dan werd begroot in de verbeterplannen, blijkt uit dinsdag gepubliceerde jaarstukken.

De nettowinst dikte flink aan, tot 488,5 miljoen euro van 72,5 miljoen euro in 2014. Dat komt vooral doordat het vastgoed en de financiële bezittingen van Vestia meer waard zijn geworden.

De operationele winst was daarbij ruim 17 miljoen euro hoger dan begroot. Getroffen schikkingen in verband met de financiële problemen van een paar jaar terug brachten 60 miljoen euro in het laatje. Verkopen en resultaten uit deelnemingen leverden netto 18 miljoen euro op.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.