Boekhoudfraude wordt vaak veroorzaakt door accountants die extra gevoelig zijn voor de emoties van anderen. 

Dat concludeert Frank Hartmann, hoogleraar Finance en Accounting van de Erasmus Universiteit in een donderdag verschenen onderzoek.

Hij ontdekte dat deze boekhouders eerder de cijfers manipuleren als hun manager daar om vraagt. Opmerkelijk genoeg doen ze dat alleen wanneer die manager uit is op persoonlijk gewin, zoals het binnenhalen van een bonus of promotie.

''In die gevallen zal een manager ook meer emotionele druk toepassen om zijn controller te bewegen tot manipulatie van de cijfers. En juist dit soort druk is voor sommige controllers moeilijk te weerstaan vanwege hun specifieke neurobiologische eigenschappen'', aldus Hartmann.

Geen slechte bedoelingen 

Afdelingsmanagers oefenen vaak flinke druk uit op controllers om een beter financieel beeld van hun eigen projecten te schetsen. Soms doen ze dit vanuit een bedrijfsbelang, maar soms ook vanuit eigen belang.

Volgens Hartmann hebben de boekhouders aanvankelijk vaak geen slechte bedoelingen. ''Ze zijn simpelweg niet bestand tegen de sociale druk vanwege de manier waarop hun hersenen werken. Wanneer die controllers bezwijken voor de emotionele druk van de manager is dat dus onbewust''. Dit probleem kan volgens de hoogleraar niet eenvoudig worden opgelost met nieuwe regels of oproepen tot ethisch gedrag.