De Europese Commissie wil dat de Duitse overheid een andere manier gaat vinden om tol te heffen, omdat de huidige regelgeving Duitsers bevoordeelt ten opzichte van buitenlandse gebruikers van de Duitse wegen. 

Volgens de Europese Commissie is het feit dat de Duitsers zelf gecompenseerd worden voor de tol via de belastingen en het feit dat dit niet voor buitenlanders geldt, in strijd met de Europese rechten op het gebied van vrij verkeer van mensen en goederen. 

Duitsland wil alle gebruikers van de Duitse wegen tol gaan laten betalen. In principe is de Commissie niet tegen die plannen, maar de Commissie zegt dat Duitsland de plannen op juridisch vlak niet goed invoert.

Als Duitsland de plannen niet binnen twee maanden aanpast, is de Europese Commissie van plan om naar het Europees Hof te stappen om een aanklacht tegen het land in te dienen.

Nederland

Ook Nederland is het niet eens met de tolheffing in Duitsland. De bezwaren van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid komen daarbij overeen.

Minister Schultz noemde het introduceren van het tolvignet een nieuwe barrière voor grensoverschrijdend verkeer. "De plannen duperen Nederlanders die in Duitsland rijden, terwijl Duitsers zelf worden gecompenseerd via een lagere wegenbelasting", aldus Schultz.

Verenigd Koninkrijk

De aanklacht van de Europese Commissie zich overigens niet alleen tot de Duitsers. Ook het Verenigd Koninkrijk zou in strijd met Europese regels handelen door tijdelijk tol te vragen voor buitenlands zwaar transport. Van een gang naar het Europees Hof is in deze Britse kwestie echter niet direct sprake.