Vakbond de FNV start een kort geding tegen thuiszorginstelling Axxicom om behoud van de arbeidsvoorwaarden van ruim tweeduizend medewerkers van het failliete TSN Thuiszorg af te dwingen.

Dat meldt de vakbond maandag.

Sommige thuiszorgmedewerkers verliezen vanaf vandaag een derde van hun inkomen als gevolg van de verslechtering terwijl ze hetzelfde werk doen als voor het faillissement, volgens de FNV. Axxicom is één van de thuiszorgaanbieders die de TSN-medewerkers in dienst heeft genomen na het faillissement.

Daarnaast sleept de werknemersorganisatie op korte termijn de gemeenten voor de rechter op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Met de wet, die sinds de zomer van 2015 van kracht is, kunnen werknemers achterstallig loon opeisen bij werkgevers en opdrachtgevers.

Verschillende gemeenten hebben besloten om geen huishoudelijke hulp meer af te nemen bij TSN Thuiszorg, het grootste onderdeel van het bedrijf. Als gevolg daarvan ging de thuiszorginstelling bankroet.

Afspraken

"De zorgaanbieders moeten de cao naleven en de gemeenten moeten de zorgaanbieders voldoende betalen", zegt Maureen van der Pligt van de FNV.

Dat is volgens Van der Pligt ook mogelijk, omdat er eind vorig jaar afspraken zijn gemaakt met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden over de zorgwerknemers. 

Die afspraken moeten ervoor zorgen dat het personeel weer perspectief op de arbeidsmarkt krijgt met "fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden". Van Rijn trekt hier jaarlijks 300 miljoen euro voor uit.