DEN HAAG - Netbeheerders die te veel storingen op hun elektriciteitsnet hebben, moeten hun tarieven verlagen. Vanaf 2007 krijgen getroffen consumenten maximaal 5 procent korting op het transportdeel van hun stroomrekening over het voorafgaande jaar.

Netbeheerders die weinig stroomstoringen op hun elektriciteitsnet hebben, mogen hun rekening maximaal met eenzelfde percentage verhogen. De norm voor het aantal storingsminuten wordt jaarlijks door de toezichthouder DTe vastgesteld. De instantie wil op deze manier netbeheerders stimuleren te investeren in hun elektriciteitsnetten.