Ondanks de afwezigheid van het land is Iran toch positief over het organisatie van de recente olietop in Qatar. De top werd gehouden door OPEC- en niet-OPEC-landen om afspraken te maken over de wereldwijde olieproductie.

De Iraanse minster van Olie zei zaterdag dat de top, ondanks het feit dat er geen akkoord werd gesloten, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het stabiliseren van de oliemarkt. Olieproducerende landen wilden in Doha afspraken maken om de olieproductie te bevriezen op het niveau van januari, om zo een verdere daling van de prijs tegen te gaan.

"De bijeenkomst heeft de belangrijkste OPEC-landen laten zien dat er iets moet gebeuren om de huidige situatie te veranderen", zei de Iraanse minister Bijan Namdar Zanganeh over de bijeekomst waar Iran de grote afwezige was.

Ondanks zijn positieve woorden over de poging om afspraken te maken over de olieproductie, benadrukte de Iraanse minister ook nogmaals dat Iran zelf voorlopig door zal gaan met het vergroten van de productie. Het land wil de productie op korte termijn op het niveau brengen van voor de internationale sancties tegen Iran.

Daling olieprijs

Het uitblijven van een besluit op de olietop in Qatar zorgde er in de afgelopen week in eerste instantie voor dat de olieprijs opnieuw verder daalde. Verderop in de week was er echter wel weer een lichte stijging te zien.

Naar verwachting komen de verschillende olieproducenten in juni weer bij elkaar om opnieuw te spreken over de problemen rond de olieproductie.