Binnenvaartschepen vervoeren steeds vaker gevaarlijke stoffen. In 2014 waren binnenvaartschippers goed voor het transport van 224 miljoen ton brandbare, explosieve of giftige substanties. 

Dat betekent een toename van 11 procent in tien jaar tijd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen over water vervoerd. In 2005 was het aandeel binnenvaart nog 31 procent. Het gaat hierbij om ruwe aardolie, aardolieproducten en aardgas.

Pijpleidingen zijn goed voor het vervoer van meer dan de helft van het totaal aan gevaarlijke stoffen. Dit aandeel daalde van 59 procent in 2005. Vervoer via de weg of over het spoor waren in 2014 goed voor respectievelijk 6 en 1 procent van het geheel. Dit was tien jaar eerder nog 8 en 2 procent.

Weg

Slechts 2 procent van alle goederen die over de weg worden vervoerd zijn gevaarlijk. Over het spoor is dit 7 procent, terwijl een kwart van de binnenvaart dit predicaat heeft.

De vervoerswijze is afhankelijk van de eindbestemming van de stoffen. Via pijpleidingen, binnenvaart en het spoor wordt vooral de industrie bevoorraad. Via wegvervoer worden onder meer benzinestations voorzien van brandstoffen.