De inflatie in de eurozone kan in de komende maanden weer onder de 0 procent uitkomen, waarschuwt president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag tijdens een persconferentie.

Draghi denkt wel dat de prijzen vanaf de tweede helft van 2016 weer hoger zullen uitkomen dan een jaar eerder. De inflatie zal naar verwachting volgend jaar en in 2018 verder stijgen. 

De president van de centrale bank heeft er vertrouwen in dat de situatie vanwege eerder genomen maatregelen en economische groei zal verbeteren, maar vraagt iedereen geduld te hebben.

Ondertussen is de huidige inflatie in de eurozone nog ver van het ECB-doel verwijderd. De inflatie steeg van -0,2 procent in februari naar 0 procent in maart. De centrale bank heeft als belangrijkste doel om de inflatie in de eurozone net onder de 2 procent te krijgen.

Maatregelen

Eerder donderdag maakte de ECB bekend het belangrijkste rentetarief niet te wijzigen. Het tarief blijft op 0 procent staan. Ook andere rentetarieven blijven gelijk.

In maart heeft de ECB het belangrijkste rentetarief nog verlaagd van 0,05 procent naar 0 procent. Banken in de eurozone kunnen daardoor gratis geld lenen.

Ook is toen de depositorente verlaagd van -0,3 procent naar -0,4 procent. Banken die overtollig kasgeld bij de ECB willen stallen, moeten daar dus 0,4 procent rente over betalen.

Daarnaast werd het opkoopprogramma verder uitgebreid. De ECB steekt nu elke maand maximaal 80 miljard euro in staatsobligaties. Dat was voorheen maandelijks maximaal 60 miljard euro.

Dit programma zal in ieder geval tot maart 2017 duren. Als de ECB het nodig acht, kan het programma verlengd worden. Draghi belooft alle instrumenten in te zetten die de centrale bank tot zijn beschikking heeft. 

Onzekerheden

De ECB hoopt dat banken vanwege de maatregelen eerder geneigd zijn om geld uit te lenen. Draghi zegt dat de in maart genomen maatregelen een positieve effecten hebben. Voor bedrijven en consumenten zijn de omstandigheden voor het lenen van geld in de afgelopen periode verbeterd.

Het bbp van de eurozone is in het laatste kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid. Volgens Draghi is de economische groei in de eurozone beperkt, maar blijft er wel sprake van groei. De groei wordt vooral gedragen door gestegen consumentenbestedingen en meer investeringen. Tegenvallende exportcijfers drukken de groei.

Draghi stelt dat de monetaire maatregelen van de ECB het enige beleid is dat in de afgelopen vier jaar de economische groei ondersteund heeft. En om de economie verder te laten groeien, is het beleid volgens hem een noodzakelijke voorwaarde. Hij benadrukt daarbij wel het belang van structurele hervormingen die eurolanden moeten doorvoeren.

Discussie

Er is in de afgelopen maand veel discussie ontstaan over het beleid van de ECB. Een aantal eurolanden vreest dat overheden van andere lidstaten minder noodzaak zien om te hervormen en bezuinigen. De kritiek kwam vooral uit Duitsland en Nederland.

Verder is de lage rente onder meer nadelig voor pensioenfondsen en spaarders. Ook bestaat er het risico dat mensen en bedrijven nu vanwege de lage rente meer geld lenen dan ze later terug kunnen betalen.

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft het ECB-beleid onlangs tegenover de Tweede Kamer verdedigd.

Draghi ligt niet wakker van de kritiek. "Ons mandaat is prijsstabiliteit voor de hele eurozone en niet alleen voor Duitsland'', reageert hij donderdag. Hij benadrukt dat de ECB een onafhankelijke instelling is en zich niet laat leiden door politici.