Het begrotingstekort van de eurolanden is in 2015 geslonken tot 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In 2014 bedroeg het tekort nog 2,6 procent, zo blijkt donderdag uit cijfers van het statistiekbureau Eurostat.

De Europese begrotingsregels schrijven voor dat landen hun tekort moeten beperken tot maximaal 3 procent van het bbp. De staatsschuld mag hoogstens 60 procent van het bbp bedragen

Eurostat registreerde voor de gehele Europese Unie een tekort van 2,4 procent, tegen 3 procent in 2014. Het percentage van de staatsschuld zakte van 86,8 naar 85,2 procent.

Griekenland

Zeven eurolanden hadden hogere tekorten dan de norm van 3 procent van het bbp. Het gaat dan om Griekenland met een tekort van 7,2 procent, Spanje (5,1 procent), Portugal (4,4 procent), het Verenigd Koninkrijk (4,4 procent), Frankrijk (3,5 procent) en Kroatië (3,2 procent). Slowakije had te maken met een tekort van exact 3 procent. 

De landen die te maken hadden met overschotten op de begrotingen waren Luxemburg (1,2 procent), Duitsland (0,7 procent) en Estland (0,4 procent). En de begroting van Zweden was helemaal in balans.

Staatsschuld

De staatsschuld van het eurogebied kwam eind vorig jaar uit op 90,7 procent van het bbp, tegen 92 procent een jaar eerder. Dat is nog altijd ruim boven de afgesproken norm van maximaal 60 procent.

De landen met relatief de kleinste staatsschulden in 2015 waren Estland, Luxemburg en Bulgarije. Alle andere eurolanden hadden hogere staatsschulden dan 30 procent van het bbp. Zeventien landen hadden te maken met een staatsschuld die hoger was dan 60 procent van het bbp. 

Griekenland, Italië en Portugal lieten daarbij de hoogste staatsschulden zien, van respectievelijk 177, 133 en 129 procent van het bbp.

Volgens Eurostat groeide de omvang van de economie van de eurozone vorig jaar tot ruim 10.000 miljard euro en stond de gezamenlijke schuld van de eurolanden op 9.440 miljard euro.