Het aantal werklozen is in maart licht gedaald. In totaal zaten er 574.000 mensen zonder werk. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking. 

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld vijfduizend per maand, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Een maand eerder stond de werkloosheid op 6,5 procent, eind vorig jaar had 6,6 procent van de 15- tot 75-jarigen geen betaalde baan.

De afname is vooral te danken aan 25-plussers. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden juist licht gestegen.

WW-uitkeringen

Daarnaast verstrekte het UWV in het eerste kwartaal 151.000 nieuwe WW-uitkeringen, een afname van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In vrijwel alle sectoren verminderde het aantal uitkeringen, uitgezonderd het grootwinkelbedrijf. Het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de sector zorg en welzijn nam met 27 procent af.

Ook het aantal mensen met betaald werk is in de eerste drie maanden van 2016 met gemiddeld negenduizend per maand toegenomen. Er zijn meer werkozen die een baan vinden dan dat werkenden hun baan verliezen.

Daarnaast is het aantal nieuwkomers dat direct aan het werk gaat op de arbeidsmarkt groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat. 

Video: Wat is werkloosheid?

Wat is werkloosheid?
Wat is werkloosheid?

Amsterdam

In Amsterdam is de jeugdwerkloosheid voor het eerst onder het landelijk gemiddelde gedaald, van 13,3 procent in 2014 naar 9,3 procent vorig jaar. Dat meldt de gemeente op basis van cijfers van het CBS en van de gemeentelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS).

Ook onder jonge Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond is de werkloosheid fors gedaald, van 18 naar 13 procent. In Rotterdam en Den Haag ligt het jeugdwerkloosheidscijfer op respectievelijk 15,4 en 17 procent.