Internationale organisaties gaan nauwer samenwerken op het gebied van belastingzaken.

Er wordt een speciaal platform opgezet om discussies over regelgeving en invoering van belastingregels in goede banen te leiden, maakt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag bekend.

Het IMF, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldbank en de Verenigde Naties willen daarbij vooral opkomende landen gaan bijstaan met advies rond belastingzaken.

De organisaties merken op dat belastingkwesties van steeds groter belang worden. Onlangs kwam nog veel informatie over belastingontwijking aan het licht bij het lekken van de zogenoemde Panama Papers.