De Europese Commissie is niet consequent genoeg bij de aanpak van begrotingstekorten van EU-landen.  

De Commissie slaagt er niet voldoende in om betrouwbare gegevens van de lidstaten te krijgen en past de regels niet strikt genoeg toe, zo schrijft de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport.

De organisatie bestudeerde de toepassing van de zogenoemde excessieve tekortprocedure (EDP) tussen 2008 en 2015. Deze is bedoeld om sterke overheidsfinanciën in de Europese Unie te bevorderen.

Het begrotingstekort van een EU-lidstaat mag maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen en de overheidsschuld mag niet groter zijn dan 60 procent van het bbp. Als een van beide hoger uitvalt, moet het betreffende land maatregelen nemen.

Macht

Volgens het rapport maakt de Europese Commissie niet volledig gebruik van haar macht om medewerking van lidstaten af te dwingen. Bovendien geeft de Commissie geen adequate feedback op rapporten die landen indienen.

De basis van de excessieve tekortprocedure is "gezond",  concludeert de Rekenkamer, maar bij de toepassing van de regels ontbreken "consistentie en transparantie".  Als een lidstaat zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, kan in het uiterste geval een boete worden opgelegd.

Nederland bevond zich tussen 2009 en 2014 op het strafbankje van de Europese Commissie, toen het begrotingstekort vanwege de crisis opliep naar ruim 5 procent.

In het rapport is de situatie in Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta onder de loep genomen.