Deutsche Bank heeft zich alsnog aangesloten bij het onderzoek naar de omgang van banken met klachten van mkb-klanten over rentederivaten.

Onlangs werden door het ministerie van Financiën drie onafhankelijke experts benoemd die de derivatendossiers van banken onder de loep nemen, zo meldde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag.

Deutsche Bank besloot in eerste instantie zich niet bij dit onderzoek aan te sluiten. ABN AMRO, ING, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank deden dat wel. Nu ook Deutsche Bank meedoet "wordt een belangrijke stap gezet richting gelijke behandeling van alle getroffen klanten", aldus de AFM.

Banken verkochten in het verleden op grote schaal beleggingsproducten waarmee ondernemers zich indekten tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden.

Afgelopen december bleek dat banken gedupeerde klanten, ondanks herhaaldelijk aandringen door de AFM, nog onvoldoende compensatie hebben geboden.