De transportsector zal dit jaar 2,5 procent meer vracht vervoeren dan een jaar eerder. 

Met name het herstel van de binnenvaart, die in 2015 onder meer kampte met de lage waterstand op de Rijn, draagt voor een belangrijk deel bij aan de verwachte volumegroei, concludeert onderzoeksbureau Panteia dinsdag in zijn kwartaalrapport over de branche.

Voor dit jaar voorziet Panteia een groei van 3,2 procent voor de binnenvaart, vooral internationaal. Over de weg wordt een groei verwacht van 2,3 procent, aangejaagd door de productgroepen chemie en energie.

De invoering van Belgische tol eerder deze maand maakt wegvervoer in België minder aantrekkelijk. Volgens Panteia betekent deze ontwikkeling een kleine versterking van de handelspositie van Nederland ten opzichte van Antwerpen. 

Voor volgend jaar verwacht Panteia een groei van 1 procent van het volume in de Nederlandse binnenvaart. Ook voor de gehele transportsector voorzien de onderzoekers voor 2017 een kleinere groei, van 1,4 procent. De binnenlandse koopkracht en investeringen zullen daarbij naar verwachting iets dalen.

Spoorvervoer is volgens de onderzoekers dit jaar goed voor een groei van 1,7 procent. Eind 2015 verschoof vervoer deels van binnenvaart naar spoor, vanwege de lage waterstanden op de Rijn. Voor dit jaar verwacht het onderzoeksbureau een dergeljke ontwikkeling niet.