Energieconcern Vattenfall verkoopt zijn Duitse bruinkoolactiviteiten aan de Tsjechische branchegenoot EPH.

Het Zweedse moederbedrijf van het Nederlandse Nuon sprak maandag van een grote stap richting een duurzamere energieproductie. De overnameprijs is niet bekendgemaakt.

Vattenfall werkt al geruime tijd aan een groener imago. Met name in Duitsland, waar de overheid een ambitieus verduurzamingsbeleid voert, is het bedrijf tot dusver echter nog zeer actief met relatief vervuilende kolencentrales. Daarnaast bestiert Vattenfall nog een aantal kolenmijnen in het land.

Door die activiteiten met in totaal 7500 werknemers af te stoten, verlaagt Vattenfall de eigen uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) flink, van ruim 80 miljoen ton naar minder dan 25 miljoen ton per jaar. Ook past de verkoop volgens het bedrijf binnen het streven om te groeien in met name windenergie en warmtedistributie.

Door de transactie komen volgens topman Magnus Hall middelen vrij om te investeren in energie uit hernieuwbare bronnen. Ook speelden zorgen om de ontwikkeling van de stroomprijzen en toekomstige regelgeving een rol bij het besluit.

Milieuorganisaties drongen bij Vattenfall aan op sluiting in plaats van een verkoop van de Duitse bruinkoolcentrales. Greenpeace liet in oktober weten dat het overwoog het bedrijfsonderdeel, dat sinds eind 2014 in de etalage stond, desnoods zelf te kopen.