De huidige stemming in Europa biedt weinig ruimte voor verdere politieke integratie in de Europese Unie. 

Bij gebrek aan draagvlak onder de bevolking is het beter om bestaande constructies uit te bouwen en gemaakte afspraken na te komen, dan te werken aan een politieke unie.

Dat zei DNB-president Klaas Knot vrijdag, in de marge van de IMF-bijeenkomsten in Washington.

''Grote vergezichten over politieke integratie moeten we naar achteren duwen, omdat er onvoldoende draagvlak is'', aldus de voorman van De Nederlandsche Bank.

''Om de bevolking te kunnen overtuigen van meer politieke unie moet duidelijk zijn dat die toegevoegde waarde oplevert. Die consensus is er nu niet, maar het valt niet uit te sluiten dat die er ooit wel komt.''

Vluchtelingen

Het IMF waarschuwde eerder deze week voor de economische risico's van oplaaiend nationalisme. Daarbij werd onder meer gewezen op de druk die de vluchtelingenproblematiek zet op de open grenzen in Europa en op het dreigende vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Knot benadrukte geen voorstander te zijn van ''stappen terug'' in de Europese integratie. ''Maar ik pleit voor een realistisch tempo waarin stappen voorwaarts worden gezet. We moeten hard werken om de steun te vergroten, voordat er grote stappen kunnen worden gezet.''

Het IMF benadrukte deze week dat het herstel van de wereldeconomie nog altijd te traag verloopt. Daarbij werden de prognoses voor de groei van de internationale economie en die van de eurozone opnieuw verlaagd. ''De huidige groei is niet spectaculair'', onderschreef Knot de analyse van het IMF. ''Maar het is wel groei. De werkloosheid gaat omlaag, al is het langzaam.''