De haven van Antwerpen heeft in het eerste kwartaal kunnen voortbouwen op de sterke groei van vorig jaar. 

Er legden meer en grotere schepen aan, waardoor de goederenoverslag met een kleine 4 procent toenam. De groei is daarmee iets minder sterk dan in het recordjaar 2015 als geheel.

Met name de afhandeling van chemicaliën, aardolie en aanverwante producten, zat stevig in de lift. De groei bedroeg 10,6 procent. De containeroverslag nam met 4,6 procent toe. De overslag van droge bulk daarentegen nam met bijna 18 procent af, met name door een dalende vraag naar steenkool.

In de haven van Antwerpen meerden in het eerste kwartaal 3.535 zeeschepen aan, 3,7 procent meer dan een jaar eerder. Het gemiddelde tonnage steeg met ruim 15 procent. Het havenbedrijf waarschuwde wel dat de markt turbulent en wisselvallig blijft.