De matige economische groei beperkt de mogelijkheden van landen om hun financiële positie te verbeteren. Investeringen die de groei vooruithelpen zijn daarom noodzakelijk om overheidsschulden op termijn weer op een lager niveau te krijgen.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepubliceerd rapport.

De tekorten en schulden van overheden zijn afgelopen jaar wereldwijd verder opgelopen, aldus het IMF. Dat geldt vooral in opkomende economieën, waar de schulden de niveaus van voor de economische crisis lijken te gaan overtreffen.

In rijkere landen zijn de schulden over het algemeen nog altijd heel hoog, en maken de aanhoudend lage groei en inflatie het heel moeilijk daar iets aan te doen.

Het probleem van de staatsschulden kan volgens het IMF niet worden opgelost als de economische groei op termijn niet stijgt. Begrotingsbeleid moet volgens het fonds daarom zoveel mogelijk worden gericht op maatregelen die de groei in de komende jaren stimuleren. Daarbij moeten hervormingen die de arbeidsmarkt en investeringen vooruithelpen worden versneld.

Overheidsinvesteringen

Europese begrotingsregels bieden volgens het IMF ruimte voor meer overheidsinvesteringen, als duidelijk wordt gemaakt hoe de begroting vervolgens in de loop van de jaren verder op orde wordt gebracht.

Als de economische groei daarmee blijvend met 1 procentpunt wordt verhoogd, dan kunnen de staatsschulden binnen tien jaar terug zijn op het niveau van voor de financiële crisis, voorspelt het fonds.

Het IMF ziet vooral brood in maatregelen die onderzoek en ontwikkeling (R&D) door bedrijven stimuleren, bijvoorbeeld via subsidies en belastingvoordelen.

De voordelen van innovatie worden niet alleen door bedrijven geplukt, benadrukt het fonds. De vele positieve effecten helpen de maatschappij als geheel vooruit en kunnen zorgen voor een significant hogere economische groei.