Het herstellen van het zogenoemde WW-lek, waardoor een groep WW'ers minder uitkering ontvangt, kan niet wachten tot 2017.

In een zaak aangespannen door een uitkeringsgerechtigde bepaalde de Rechtbank Oost-Brabant dat uitkeringsinstantie UWV en minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sneller in actie moeten komen.

Sinds 1 juli 2015 krijgen veel starters, flexwerkers en herintreders een lagere WW-uitkering door een nieuwe manier van rekenen. Die methode werd vastgesteld in het zogenoemde Dagloonbesluit.

De rechter stelt vast dat dit besluit, onderdeel van de Wet werk en zekerheid, in strijd is met het "loondervings- en verzekeringsprincipe" van de WW.

"Dat de Minister het Dagloonbesluit pas per 1 januari 2017 zegt te zullen wijzigen en het nog niet duidelijk is of deze wijziging met terugwerkende kracht zal geschieden, maakt het oordeel van de rechtbank niet anders", aldus de rechter.

Belangrijk

"Voor mensen die zijn gedupeerd door het Dagloonbesluit is dit een belangrijke uitspraak", aldus vakbond CNV. "Wij hebben steeds aangedrongen op een snelle oplossing, bijvoorbeeld met een compensatie. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren."

Verschillende vakbonden wezen vorig jaar al op de naar eigen zeggen dramatische gevolgen van de regeling. "Afgelopen jaar kreeg het CNV signalen dat flexwerkers, starters en herintreders er flink op achteruitgaan", aldus de instantie.

In een reactie op een Kamerbrief van onder meer FNV over de problemen, beloofde Asscher dat het dagloon van de benadeelde groep WW’ers gerepareerd zal worden. Het zogenoemde WW-lek werd daarmee "afdoende'' gerepareerd, zei de minister.