Het aantal Nederlandse boeren dat emigreert, is verdubbeld. Zij zien zich gedwongen door de invoering van het fosfaatquotum, komend jaar.

Vooral melkveehouders vertrekken, laat het agrarische emigratiekantoor Interfarms woensdag weten aan BNR.

Boeren verwachtten volgens directeur Frits Bennink van Interfarms dat zij dankzij het wegvallen van het melkquotum konden gaan uitbreiden. Dat blijkt nu door de komst van het nieuwe quotum niet het geval te zijn.

"Degene die nu nog wil gaan uitbreiden, moet waarschijnlijk een quotum kopen. En dat is kostprijsverhogend", aldus Bennink tegen BNR.

Het grootste deel van de boeren die emigreren, kiest ervoor zich elders in Europa te vestigen. Denemarken, Duitsland en Frankrijk zijn populair. Maar ook trekt een toenemend aantal boeren naar Canada.