Schuldpapier van banken blijft als het aan president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) ligt, uitgesloten van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). 

Dat zei Knot woensdag in een gesprek met de commissie Financiën in de Tweede Kamer.

De ECB koopt voor 80 miljard euro per maand aan schuldpapier op in een poging de zeer lage inflatie in de eurozone op te voeren. Sinds kort komen ook obligaties van financieel gezonde bedrijven daarvoor in aanmerking, maar dan alleen buiten de financiële sector.

Het is volgens Knot strikt genomen niet verboden voor de ECB om ook obligaties van banken op te kopen. ''Maar het zou wel raar zijn om schuldpapier op onze balans te zetten van instellingen waar wij zelf toezicht op houden'', zei de DNB-president. ''Ik vind dat het niet kan.''

Discussie

Knot benadrukte dat het veel bekritiseerde beleid van de ECB binnen het mandaat valt van de centrale bank. Binnen het bestuur is wel degelijk discussie over de effectiviteit en de bijwerkingen. Daarbij is Knot naar eigen zeggen zelf een van de meer kritische bestuurders. ''Maar dat doet niets af aan de legaliteit van de getroffen maatregelen.''

Bovendien heeft de ECB volgens Knot weinig keuze, omdat de huidige economische omstandigheden nu eenmaal vragen om uitzonderlijke maatregelen. ''Centrale bankiers zijn net als acteurs in een stuk waarover zij niet zelf de regie voeren'', zei hij.

Toch vindt Knot dat de ECB op zijn hoede moet zijn voor risico's die op de loer liggen. Zo kan het ongekend ruime monetaire beleid de druk bij overheden wegnemen om verder te hervormen omdat de lage rente een vertekend beeld geeft van de houdbaarheid van schulden.

Dat geldt ook voor huizenkopers. Zij kunnen zich dankzij de lage rente steeds hogere hypotheken veroorloven. Dat leidt op termijn tot ''ongelukken'', zei Knot. Mensen met een koopwoning zouden volgens hem goed moeten nagaan of zij hun woonlasten ook nog kunnen opbrengen als op termijn de hypotheekrente omhoog gaat.

Stabiel

Gerrit Zalm, topman bij ABN Amro en ook één van de sprekers, vindt dat de centrale bank zich blind staart op de inflatiedoelstelling. "De ECB heeft zichzelf wijsgemaakt dat de inflatie dichtbij de 2 procent moet zijn, maar zo staat dat niet in het EU-verdrag. Daarin staat dat de prijzen stabiel moeten zijn", aldus Zalm.

Hij vindt niet dat je dogmatisch naar één getal moet kijken, maar ook naar wat er onderliggend gebeurt zoals de lage olieprijs.

Volgens hem stimuleert het ECB-beleid de bestedingen niet, maar remt die juist af. Volgens Zalm kunnen de monetair economen in Frankfurt het beste op hun handen zitten. "Dat is de beste bijdrage." 

Mandaat

De Kamer heeft naast Knot nog meer experts op monetair gebied opgeroepen om over het ECB-beleid te praten. Het is de vraag of de centrale bank met de ruime monetaire financiering nog binnen haar mandaat opereert. 

Sinds er in 2008 op verschillende manieren miljarden euro's in de economie worden gepompt, zijn de rentes op staatsleningen flink gedaald. Daardoor komen spaarders en pensioenfondsen in met name het noorden van de eurozone in de problemen.