De VO-raad heeft dinsdag met vakorganisaties in het onderwijs een zogenoemd onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. 

De salarissen zullen dit jaar met 3 procent stijgen en in april 2017 krijgen leraren een eenmalige uitkering van 500 euro, zo meldt de werkgeversorganisatie dinsdag.

Het bestuur van de VO-raad spreekt zich deze week uit over het bereikte akkoord, waarin verder afspraken zijn gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

''Met dit akkoord geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de Loonruimteovereenkomst publieke sector, die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten'', stelt de VO-raad.