Het aantal bedrijven dat afspreekt hun kleinste leveranciers voortaan binnen dertig dagen te gaan betalen, loopt verder op. 

Rabobank, pensioenbelegger PGGM, Schiphol en het Havenbedrijf Amsterdam hebben zich bij het initiatief Betaalme.nu aangesloten, werd dinsdag bekendgemaakt.

Heineken, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina waren in november vorig jaar de eerste bedrijven die met de toezegging naar buiten traden.

Later sloten KPN, NS en TomTom zich bij het initiatief aan. Het streven is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de duizend grootste ondernemingen meedoet en de kortere betalingstermijn in de eigen voorwaarden opneemt.

Mkb-bedrijven moeten nu vaak lang wachten op hun centen voor geleverde goederen en diensten. Daardoor kunnen deze leveranciers in grote problemen komen.

Betaalme.nu moet het mogelijk maken dat minstens een kwart van de mkb-bedrijven in Nederland het geld van facturen sneller binnenkrijgt.

Manifest

Bedrijven die zich aansluiten bij het initiatief stellen een eigen manifest op waarin staat wat ze doen om ervoor te zorgen dat leveranciers hun geld sneller binnen hebben. 

"Snelle en tijdige betaling versterkt de financiële positie van ondernemers, in het bijzonder van de kleinere en middelgrote bedrijven. Bovendien draagt het bij aan een gezond ondernemingsklimaat", zegt financieel directeur Bas Brouwers van de Rabobank.

Grote bedrijven helpen kleine leveranciers aan meer liquiditeit door openstaande rekeningen sneller af te handelen. Het mkb moet op zijn beurt factuurprocessen soms anders inrichten om snellere goedkeuring van facturen mogelijk te maken. Betaalme.nu geeft hierover voorlichting aan het mkb.