De honger naar westerse ondernemingen door bedrijven uit opkomende markten lijkt ietwat gestild. 

Volgens onderzoek van KPMG kijken bedrijven uit landen als India, Rusland, Brazilië en China in verhouding minder vaak naar de westerse landen voor fusies en overnames. Ook andersom is de belangstelling minder dan voorheen.

In de laatste zes maanden van vorig jaar hadden bedrijven in opkomende markten vooral meer oog voor ondernemingen uit andere opkomende markten.

Hier werd een toename gemeten met 25 procent ten opzichte van de zes maanden daarvoor. Het aantal overnames van westerse bedrijven door ondernemingen uit opkomende landen bleef in die periode nagenoeg gelijk.

Anderzijds daalde het aantal overnames door westerse ondernemingen van bedrijven in de opkomende markten van 560 in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 541 in de tweede helft van 2015. Volgens KPMG ligt de schuld vooral bij de verminderde economische groei in China.