Bouwonderneming Dura Vermeer schrijft weer zwarte cijfers. Onder de streep resteerde afgelopen jaar een winst van 3,6 miljoen euro, tegen een verlies van 7,5 miljoen euro een jaar eerder toen onder meer afschrijvingen en reorganisatiekosten het resultaat drukten. 

De omzet ging een fractie omhoog naar ruim 1 miljard euro.

Dura Vermeer zag in 2015 de bouw- en vastgoedactiviteiten verbeteren en de marge in de woningbouw herstellen. De omzet van deze activiteiten nam met ruim 10 procent toe. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkelingsactiviteiten steeg van 510 woningen in 2014 tot 1262 woningen in 2015.

Bij de divisie Infra had de onderneming onverminderd last van de overcapaciteit op de markt en een te laag prijsniveau.

Ook afgenomen infrabudgetten bij publieke opdrachtgevers en uitgestelde aanbestedingen zetten de resultaten onder druk. De omzet van dit onderdeel daalde licht, mede doordat het bedrijf selectiever is geworden in het aannemen van projecten. Hoewel de markt voor infrastructuur in 2015 nog achterbleef is herstel zichtbaar.

Grondposities

De voorraad grondposities nam afgelopen jaar verder af. Doordat een belangrijk deel in productie werd genomen was er volgens de bouwer nagenoeg geen noodzaak tot verdere afwaardering. De orderportefeuille nam met 8 procent toe, tot krap 1,5 miljard euro.

Voor heel 2016 verwacht Dura Vermeer een verdere verbetering van het resultaat, waarbij de omzet op gelijk niveau zal blijven, mede door een selectiever aannemingsbeleid en de strategische keuze om voor resultaat boven omzet te kiezen.