De onthullingen uit de Panama Papers passen in het beeld dat De Nederlandsche Bank (DNB) al langer schetst, heeft een woordvoerder van de financiële waakhond laten weten.

De Nederlandse toezichthouder hamert er al geruime tijd op dat in de financiële sector nog altijd te weinig wordt gedaan om praktijken als witwassen en mogelijke financiering van terroristen te voorkomen.

Veel trustkantoren slagen er maar niet in om goed te controleren of hun klanten zich met criminele zaken bezighouden. DNB heeft het toezicht op de trustsector daarom eerder al geïntensiveerd. De waakhond dringt ook al enige tijd aan op aanscherping van de wetgeving op dit vlak.

Of DNB naar aanleiding van de nieuwe informatie die nu naar buiten is gekomen, ook specifiek bepaalde zaken gaat uitzoeken, kon de zegsman maandag niet zeggen. Hij zei wel dat DNB in zijn toezicht altijd ''alles wat relevant is'' meeneemt.

Onder de loep

Het journalistieke onderzoek naar wereldwijde belastingontduiking is in sommige andere landen reden voor financiële toezichthouders om gericht bepaalde zaken nader onder de loep te nemen.

In Oostenrijk kijkt toezichthouder FMA bijvoorbeeld of bepaalde klanten van de Raiffeisen Bank en de Hypo Landesbank Vorarlberg zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

De Zweedse toezichthouder FSA heeft informatie opgevraagd bij de Luxemburgse autoriteiten in verband met beschuldigingen richting bankengroep Nordea. Die zou klanten hebben geholpen bij het openen van rekeningen in belastingparadijzen.

Ook belastingdiensten van diverse landen, waaronder Nederland, kondigden maandag aan zich met de affaire bezig te houden. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) liet weten de zaak eveneens te volgen. Maar een woordvoerder verwees naar DNB als de aangewezen toezichthouder op dit vlak.