Nederlandse energiebedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem, hebben in 2015 bijna 12 procent meer koolstofdioxide (CO2) uitgestoten dan een jaar eerder. 

Dat de uitstoot al voor het tweede jaar op rij toeneemt, is geheel toe te schrijven aan de ingebruikname van enkele nieuwe kolencentrales.

Dat meldde vrijdag de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), het bestuursorgaan dat toeziet op de uitvoering van het overheidsbeleid op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie. De handel in emissierechten zorgt ervoor dat energiebedrijven moeten betalen voor CO2 dat zij produceren. Het is de bedoeling dat de uitstoot van het broeikasgas daardoor juist daalt.

Emissierechten 

Energiebedrijven krijgen jaarlijks een deel van de benodigde emissierechten gratis toegekend. Dat worden er elk jaar iets minder, zodat zij gestimuleerd worden hun uitstoot terug te dringen. De rest moeten zij op de markt bijkopen. Afgelopen jaar waren de gratis emissierechten goed voor net iets meer dan de helft van de totale uitstoot van de Nederlandse energiesector.

De stroomproductie is goed voor ruim de helft van de totale CO2-uitstoot van alle bedrijven die vallen onder het emissierechtenregime. In de overige sectoren was afgelopen jaar per saldo sprake van een lichte daling, maar die werd meer dan teniet gedaan door de stijging bij de energiebedrijven.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde

Animatie door in60seconds