De laatste Nederlanders die dankzij de VUT-regeling eerder kon stoppen met werken, gaan vrijdag met pensioen.
De vervroegde uittreding van werknemers heeft de pensioenfondsen veel geld gekost. 

Zo was ambtenarenpensioenfonds ABP 15,4 miljard euro kwijt aan de regeling in de afgelopen tien jaar, blijkt uit berekeningen die de Volkskrant heeft opgevraagd.

"Zeker gezien de enorme geldzorgen waar Nederlandse pensioenfondsen nu mee kampen, ogen de VUT-regelingen met de blik van tegenwoordig erg kostbaar", schrijft de krant.

Gepensioneerden die voor 1950 zijn geboren, konden kort nadat ze 62 werden stoppen met werken. De zogeheten ’vutters’ ontvangen AOW en een 'normaal' pensioen.

De groep iets jongere ambtenaren daaronder, van 55- tot bijna 65 jaar, hebben tientallen jaren premie betaald voor de VUT, maar mogen geen gebruik maken van de regeling. Ze moeten doorwerken tot hun vijfenzestigste.  

Jaren zeventig

De vut werd in de jaren zeventig bedacht als middel om ouderen plaats te laten maken voor jonge werkzoekenden, maar had niet het gewenste effect.

"De VUT heeft er destijds vooral voor gezorgd dat de werkloosheid niet nog verder opliep", zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht in de Volkskrant

Door een dreigend gebrek aan arbeidskrachten maakte het kabinet-Balkenende II in 2004 een einde aan de VUT.