De Tweede Kamer wil dat het kabinet Nederlandse zeehavens gaat helpen. De havens vinden dat zij door een nieuwe wet niet eerlijk meer kunnen concurreren met andere grote Europese zeehavens.

Op 1 januari werd in Nederland een wet van kracht die overheidsbedrijven verplicht vennootschapsbelasting te betalen, maar de zeehavens waren daarvan uitgezonderd. De Europese Commissie besloot echter de uitzonderingspositie van de zeehavens in de Nederlandse wetgeving te 'overrulen'.

Dit terwijl veel concurrerende havens in omringende landen wel allerlei vormen van overheidssteun ontvangen. Ook Frankrijk en België moeten van de Europese Commissie hun financiële compensaties heroverwogen, maar deze uitspraken hebben vooralsnog niet zo’n dwingend karakter als het verbod op de vrijstelling voor de Nederlandse havens.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil volgens de NOS dat "staatssecretaris Wiebes het maximale moet doen" om deze oneerlijke vorm van concurrentie te voorkomen. Ook D66 en de PvdA willen dat het kabinet met extra maatregelen komt.

Gelijk speelveld

Diverse Nederlandse havenbedrijven kondigden twee weken geleden al aan in beroep te gaan tegen het besluit van de Europese Commissie. De bedrijven zijn niet tegen het betalen van vennootschapsbelasting, maar vinden wel dat er in Europa sprake moet zijn van een gelijk speelveld.

Het Havenbedrijf Rotterdam, die het hoger beroep initieerde, zou naar eigen zeggen op basis van de meest recente jaarcijfers zo’n 60 miljoen euro vennootschapsbelasting per jaar moeten betalen.