De Nederlandse economie groeit gemiddeld met 1,8 procent per jaar in de periode 2018-2021, maar de koopkracht van huishoudens verbetert niet in die periode. 

Die verwachting spreekt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag uit in zijn middellangetermijnverkenning 2018-2021. De publicatie dient als basis voor de doorrekening van de partijprogramma's voor de komende verkiezingen en wordt traditioneel een jaar voor die tijd uitgebracht. 

De werkloosheid neemt geleidelijk af naar 5,5 procent in 2021, aldus het CPB. Die komt dit jaar nog uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. 

Het begrotingstekort, dat neerkomt op 1,2 procent in 2017, slaat om in een overschot van 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. De inflatie komt dan naar verwachting uit op 1,6 procent. 

De Nederlandse economie blijft wel kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden, tekent het Centraal Planbureau aan. Factoren als een eventuele Brexit, terroristische dreiging, de groei in China en het monetaire beleid in Europa en de Verenigde Staten kunnen de economische groei en de inflatie belemmeren.

Nederlandse economie

Bron: CPB© NU.nl/Jerry Vermanen

Lichte inhaalgroei

Met een gemiddelde groei van 1,8 procent per jaar is er volgens het planbureau sprake van een "lichte inhaalgroei". 

Huishoudens profiteren niet van het aanhoudende herstel van de economie. Dit geldt voor het mediane huishouden, werkenden zien hun koopkracht wel licht toenemen dankzij een contractloonstijging van 0,3 procent. 

Daar staat tegenover dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er 0,2 procent op achteruitgaan, omdat de aanvullende pensioenen maar beperkt geïndexeerd worden. Na 2021 verwacht het CPB een verdere toename van de inkomensongelijkheid.

De bestedingen van huishoudens zullen met 1 procent per jaar groeien. Het besteedbaar inkomen neemt vooral toe doordat de werkgelegenheid groter wordt. 

Eerder deze maand maakte het CPB bekend voor dit jaar en voor 2017 respectievelijk een economische groei van 1,8 procent en 2 procent te verwachten.

Meer banen

D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees is positief over de vooruitzichten van de Nederlandse economie de komende jaren.

"Je ziet dat de voorzichtige groei van afgelopen jaren doorzet en de economie aantrekt. Daarnaast neemt de overheidsschuld af. Maar de werkloosheid daalt naar 5,5 procent, in 2021 zijn nog steeds ruim een half miljoen mensen werkloos. Dat betekent dat meer banen de hoogste prioriteit heeft."

Henk Nijboer (PvdA) noemt de ramingen een gezonde basis voor de toekomst. "Nederland staat er weer goed voor. De werkloosheid loopt terug, het aantal banen blijft toenemen en er is ruimte om de komende jaren te investeren in een sterke en sociale samenleving."