De Amerikaanse economie is in het laatste kwartaal van 2015 met 1,4 procent op jaarbasis gegroeid. 

Dat blijkt uit een nieuwe schatting die de overheid vrijdag heeft gepubliceerd. In het derde kwartaal kwam de groei uit op 2 procent.

Het is de derde raming van de economische groei in het vierde kwartaal. Eind februari werd nog een groei gerapporteerd van 1 procent, na een eerste schatting van 0,7 procent. Economen rekenden er niet op dat het groeicijfer opnieuw zou worden bijgesteld.

Amerikaanse economie

© NU.nl/Jerry Vermanen

Olieprijs

Hoewel het groeitempo ten opzichte van de eerste raming is verdubbeld, blijft het algemene beeld van de economie volgens de het economisch bureau van het ministerie van Handel hetzelfde. Op basis van completere meetgegevens blijkt met name de binnenlandse consumptie in de laatste maanden van vorig jaar sterker te zijn toegenomen dan eerder werd geschat.

De verslechterde vooruitzichten voor de wereldeconomie laten zich evenwel flink voelen bij bedrijven. De bedrijfswinsten zijn in het vierde kwartaal met meer dan 8 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Met name de energiesector zuchtte onder de lage olieprijzen. Ook de op export gerichte industrie had het moeilijk. Over heel 2015 namen de winsten in het bedrijfsleven wel met 3,3 procent toe.

Renteverhoging

De toegenomen onzekerheid over de mondiale economie was voor de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, aanleiding om in de eerste maanden van 2015 af te zien van een verdere renteverhoging. In december ging de rente voor het eerst in jaren een klein stapje omhoog. Economen gaan er in meerderheid vanuit dat de volgende stap in juni volgt. Dan is inmiddels ook het groeicijfer over het eerste kwartaal bekend.

Belangrijk in dat verband is ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de eerste twee maanden van dit jaar nam die nog altijd gestaag toe. De cijfers over maart worden volgende week vrijdag bekendgemaakt.