Nederlandse elektriciteitscentrales hebben vorig jaar een recordhoeveelheid steenkool verbruikt. Er ging bijna een derde meer kolen doorheen dan in 2014.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In totaal steeg de productie van elektriciteitscentrales met 7 procent. Deze toename ging grotendeels naar het buitenland. Het binnenlands elektriciteitsverbruik veranderde in 2015 nauwelijks, aldus het CBS.

Door de lagere kolenprijs konden de centrales goedkoper stroom produceren. Vanwege hun impact op het milieu zijn de kolencentrales veel mensen echter een doorn in het oog.

Daarom zijn in het Enenergieakkoord afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de oudere kolencentrales uiterlijk in 2017 uit gebruik genomen zijn. Het gaat hierbij in totaal om 2,7 gigawatt. Eind vorig jaar was 1,7 gigawatt hiervan al gesloten.

Sluiten

''Kolencentrales zijn onnodig en enorm vervuilend'' stelde Greenpeace in een reactie. ''Gelukkig wil de Tweede Kamer ook dat ze in Nederland allemaal sluiten.'' Als het aan de milieuorganisatie ligt, gebeurt dat zo snel mogelijk. ''Dat is ook nodig want de rechter heeft Nederland opgelegd om de uitstoot van CO2 in 2020 met een kwart verlaagd te hebben. Dat kan alleen door de kolencentrales uit te zetten.''

Het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde elektriciteit wordt nog altijd opgewekt met fossiele brandstoffen. Maar hernieuwbare bronnen worden wel steeds belangrijker.

In 2015 werd 13,7 miljard kilowattuur elektriciteit opgewekt uit biomassa, zonne- en windenergie en waterkracht. Dit was 17 procent meer dan in 2014 en komt overeen met ongeveer 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. De inzet van aardgas daalde met 12 procent.