De Nederlandse economie is in 2015 iets harder gegroeid dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige maand heeft berekend. De economie groeide vorig jaar niet met 1,9 procent, maar met 2 procent.

Het statistiekbureau heeft na de eerste berekening nog extra informatie ontvangen en heeft het cijfer daarom met 0,1 procentpunt naar boven bijgesteld, meldt het CBS vrijdag op basis van een tweede raming.

De beslissing om de aardgasproductie te beperken, heeft de groei met zo'n 0,4 procentpunt gedrukt.

Nederlandse economie

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

De groei van het vierde kwartaal van vorig jaar ten opzichte van het derde kwartaal kwam uit op 0,3 procent. Dit percentage is even hoog als bij de eerste raming. Ten opzichte van een jaar eerder ging het om een groei van 1,6 procent. De groei in de laatste drie maanden van 2015 is vooral te danken aan de export en investeringen.

Banen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het vierde kwartaal met zestigduizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Bij de eerste berekening ging het CBS uit van 48.000 banen.

Zowel in het derde als tweede kwartaal van 2015 groeide de economie nog met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook deze getallen zijn bij deze raming met 0,1 procentpunt verhoogd.

Het statistiekbureau maakt vrijdag ook bekend dat huishoudens in het vierde kwartaal flink meer te besteden hadden dan een jaar eerder.

Overheidstekort

Het overheidstekort is in 2015 uitgekomen op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 0,6 procentpunt minder dan het jaar ervoor. De overheid kwam vorig jaar ruim 12 miljard euro tekort. Het tekort was 3 miljard euro minder dan een jaar eerder.

Het tekort is iets kleiner dan in de Miljoenennota van september werd aangenomen. Toen werd uitgegaan van een tekort van 2,2 procent.

Nederland voldoet voor het derde opeenvolgende jaar aan de Europese begrotingsregels. Die schrijven voor dat het tekort niet boven de 3 procent van het bbp uit mag komen. In 2012 was het tekort met 3,9 procent nog flink boven de norm.

Overheidstekort

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Overheidsschuld

Ook de schuld van de overheid ten opzichte van het bbp is gedaald. Het percentage kwam vorig jaar uit op 65,1 procent van het bbp. Een jaar eerder ging het nog om 68,2 procent. De schuld is nog wel hoger dan de grens van maximaal 60 procent die in Europees verband is afgesproken.

De schuld was eind vorig jaar 442 miljard euro. Dat is 10 miljard euro minder dan een jaar eerder. De overheid wist de schuld en het tekort te verlagen met de verkoop van financiële bezittingen en aflossingen van verstrekte leningen.

Een deel van de aandelen ABN Amro werden op de beurs verkocht en een aantal rentederivaten werd vroegtijdig beëindigd. Verder is de schuld ook relatief kleiner, doordat het bbp verder is gegroeid.

De overheid ontving bijna 8 miljard euro meer inkomsten via belastingen. Dat kwam zowel door belastingmaatregelen als door de groeiende economie. Maar de aardgasbaten zijn bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder (10,3 miljard euro). In het afgelopen jaar ontving de overheid slechts 5 miljard euro aan aardgasbaten.

Dijsselbloem

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) ziet in de CBS-cijfers dat de overheidsfinanciën in deze kabinetsperiode kabinetsperiode geleidelijk op orde komen. "In de afgelopen drie jaar hebben we stap voor stap het tekort verlaagd. En ook de schuld begint nu te dalen. Maar veel buffers hebben we nog niet", zegt Dijsselbloem.

De bewindsman waarschuwt ondanks de positieve cijfers voor een lastig voorjaar. "We hebben forse financiële uitdagingen door bijvoorbeeld de tegenvallende gasopbrengsten en de uitgaven aan de werkloosheid." Dijsselbloem gaat binnenkort in gesprek met de overige kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar.