Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft bij het ECB-bestuur aangekaart dat een verlaging van het rentetarief voor problemen zorgt bij economieën met grote pensioenreserves.

Dit vertelde de centralebankpresident tijdens een toelichting op het jaarverslag van de DNB.

De ECB besloot onlangs het belangrijkste rentetarief verder te verlagen. Pensioenfondsen waarderen hun verplichtingen tegen de actuele rente en met een lagere rente moeten de fondsen meer geld opzij zetten.

Na het ECB-besluit op 10 maart sprak de Pensioenfederatie al van een "dramatisch effect". Mogelijk moeten de pensioenen in 2017 door de lage rente gekort worden.

Tegengesteld effect 

Knot maakte bij de ECB-vergadering duidelijk dat een renteverlaging voor landen zoals Nederland een tegengesteld effect kan hebben door de gevolgen voor de pensioenen.

Tijdens de toelichting maakte hij ook duidelijk dat Nederland uiteindelijk maar een klein deel van het eurogebied is en dat er andere overwegingen zijn om de rente te verlagen die voor het gehele eurogebied spelen.

DNB pleit ook voor verdere hervormingen in Nederland, ook van het pensioenstelsel. Hij verwacht dat het beleid van de ECB uiteindelijk de inflatie wel naar het beoogde niveau van 2 procent zal brengen, maar voor de economische groei is de politiek aan zet.

Speelveld 

"De bal ligt meer dan ooit in het speelveld van de politiek. Zeker nu het monetair instrumentarium bijna uitgeput is", aldus Knot.

Voor Nederland geldt volgens Knot verder dat er meer ruimte is om de lonen te verhogen in Nederland. "Het is overduidelijk dat er in het op de export gerichte bedrijfsleven loonruimte moet zijn. Het is verstandig voor de Nederlandse economie om die loonruimte te benutten."

Knot heeft eerder al duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van het ruime monetaire beleid dat de ECB voert. De Europese Centrale Bank gaat maandelijks zo'n 80 miljard euro aan obligaties opkopen in financiële markten, maar Knot vraagt zich hardop af of de meeropbrengsten van dit beleid nog wel opwegen tegen de bijeffecten.