De Nederlandsche Bank (DNB) neemt de komende jaren een extra voorziening van in totaal 3,8 miljard euro als gevolg van het uitgebreide opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB).

De extra voorziening gaat ten koste van de winstafdracht van DNB aan de Nederlandse overheid, schrijft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Omdat de toezichthouder de winst afdraagt aan de Nederlandse Staat, scheelt dat de overheid rechtstreeks inkomsten.

Onder de streep heeft De Nederlandsche Bank nog wel een winst gedraaid van 183 miljoen euro. Dit bedrag wordt als dividend uitgekeerd aan de Staat. Vorig jaar lag dit bedrag nog op 951 miljoen euro. 

DNB voelt zich door de groei van de financiële risico's als gevolg van het ECB-beleid genoodzaakt om van 2015 tot 2021 jaarlijks een voorziening van 500 miljoen euro te nemen. Daarna wordt er nog eens 800 miljoen euro extra opzij gezet.

Het ECB-beleid levert ook een extra opbrengst op van 2,3 miljard euro die DNB tot 2021 kan bijschrijven. Doordat de ECB meer leningen opkoopt, stijgt de opbrengst van DNB ook. 

DNB-president Klaas Knot verklaarde in een toelichting dat er elk jaar gekeken kan worden naar hoeveel geld opzij wordt gezet. Waarschijnlijk valt het bedrag volgend jaar hoger uit. 

Renterisico

Het geld dat opzij wordt gezet, heeft betrekking op toegenomen krediet- en renterisico's. De kredietrisico's ontstaan als bijvoorbeeld Italië de uitgegeven staatsleningen niet meer kan terugbetalen.

De renterisico's zijn er, omdat de rente op 10-jarige staatsobligaties van vooral West-Europese landen erg laag is. De DNB heeft deze obligaties op de balans staan en krijgt hiervoor een lage vergoeding. Tegelijk moet de centrale bank wel de marktrente betalen over het geld dat banken bij de DNB stallen. 

Deze marktrente gaat een keer stijgen. Als de situatie verder niet verandert, moet de DNB dan een hogere rente gaan betalen, terwijl de rente die de centrale bank krijgt laag blijft. 

DNB besloot zelf om in december van vorig jaar ruimte te maken voor de voorziening, nadat de Europese Centrale Bank besloot om voor langere tijd de obligaties op de balansen van centrale banken te houden. Vooral dit besluit heeft grote gevolgen gehad voor de balans, aldus Knot. 

Opkoopprogramma

In december vorig jaar besloot de ECB het opkoopprogramma te verlengen en op 10 maart dit jaar werd bekend dat het programma verder wordt uitgebreid. Er wordt nu maandelijks voor 80 miljard euro aan staatsleningen bij banken in de eurozone opgekocht. Mogelijk koopt de ECB in de toekomst onder bepaalde voorwaarde ook bedrijfsleningen op.

Deze maatregelen moeten de lage inflatie weer naar het gewenste niveau van bijna 2 procent op jaarbasis tillen en de economische groei aanjagen.

Het CDA heeft een hoorzitting aangevraagd. De partij is van mening dat het opkoopprogramma tegen het onrechtmatige aan zit. Bovendien zorgen de lage rentestanden van de ECB ervoor dat Nederlandse pensioenfondsen in de problemen komen.