Betere begeleiding van werklozen met een WW-uitkering kan de doorstroom naar de bijstand mogelijk fors inperken.

Dat komt volgens het UWV naar voren uit een eerste proef in Den Bosch. De uitkeringsinstantie pleit dinsdag in een rapport voor nader onderzoek.

Werklozen die na afloop van hun WW in de bijstand terechtkomen, zorgen voor grote druk op budgetten van gemeenten.

Vooral de grotere gemeenten hebben daar last van, omdat die verhoudingsgewijs vaak meer laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben, die lastiger weer aan werk komen.

Doorstroom

Bij de proef in Den Bosch kregen WW'er s drie maanden voor afloop van hun uitkering extra hulp bij het zoeken naar werk. Dat leidde tot een verminderde doorstroom naar de bijstand van 30 tot 40 procent.

Gemeenten met de grootste doorstroom naar bijstand zijn Den Haag, Delft, Groningen en Leeuwarden met rond de 10 procent van de WW'ers die een stap terug doen. Kleinere gemeenten hebben soms zelfs helemaal geen doorstromers.

Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand komt, groeide in de afgelopen vijf jaar onder invloed van de economische crisis van 22.000 naar 33.000. Naar verwachting groeit de doorstroom de komende jaren niet verder vanwege het economisch herstel. Het percentage doorstromers schommelt al jaren rond de 6,5 procent en loopt naar verwachting iets terug tot 6 procent.