De Europese Centrale Bank (ECB) blijft hameren op verdere economische hervormingen in de meeste eurolanden. 

Het stimuleringsbeleid van de ECB zelf is niet voldoende om een duurzaam economisch herstel en een daling van de structurele werkloosheid te bewerkstelligen, zei ECB-bestuurder Benoît Coeuré maandag.

Volgens Coeuré zijn maatregelen om de productiviteit te verhogen en het zakelijk klimaat te verbeteren van ''essentieel'' belang om de investeringen en de werkgelegenheid aan te jagen. Elk euroland kan en moet daar een bijdrage aan leveren, onder meer door belastinghervormingen.

De rol die de ECB speelt is volgens Coeuré louter ondersteunend. ''Ons monetaire beleid verschaft gunstige omstandigheden voor deze hervormingen'', zei hij. De Fransman sprak tegen dat het soepele ECB-beleid bij regeringen juist druk van de ketel haalt, waardoor hervormingen uitblijven.

Geldkraan

De ECB besloot eerder deze maand de geldkraan wijder open te draaien en het belangrijkste rentetarief in de eurozone verder te verlagen. Door nog meer drempels voor de kredietverlening en investeringen weg te nemen, hoopt de centrale bank de vraag en daarmee de al geruime tijd zeer lage inflatie een impuls te geven.

Het beleid van de ECB is omstreden, ook binnen de eigen gelederen. Naar buiten toe houden de centrale bankiers de rijen gesloten. Maar het is publiek geheim dat de bazen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Duitse Bundesbank, Klaas Knot en Jens Weidmann, weinig heil zien in verdere verruiming.

Coeuré meent evenwel dat het stimuleringsbeleid werkt. Het economisch herstel in de eurolanden van de laatste anderhalf jaar is voor de helft te danken aan de ECB, en voor de andere helft aan de sterk gedaalde olieprijs, zei hij.