Het opnieuw invoeren van grenscontroles in de Schengenlanden schaadt de economie. Wachttijden worden langer en de handel wordt duurder omdat handelsstromen worden beperkt.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in het maandag gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2016.

In 2020 lopen de kosten in de berekeningen van het CPB voor de gehele Europese Unie (EU) op tot 110 miljard euro. Nederland kost het tegen die tijd 9 miljard euro. Dat komt neer op een daling van 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat bbp-verlies ligt hoger dan het gemiddelde in de EU (0,7 procent), omdat Nederland een open economie kent en sterk afhankelijk is van de handel met het buitenland.

Het in 1985 ondertekende Schengenverdrag staat vrij verkeer van personen binnen de EU toe. Sinds de enorme vluchtelingenstroom van vooral Syriërs naar Europa staat dit verdrag onder druk. Vorig jaar kwamen er meer dan één miljoen officiële asielzoekers aan. In reactie daarop stelden verschillende Schengenlanden zoals Duitsland en Frankrijk grenscontroles in.  

Naast de internationale handel, tast dit volgens het planbureau ook het toerisme, het winkelen in grensstreken en het woon-werkverkeer aan.

Het CPB berekende eveneens de economische groei van Nederland voor dit en volgend jaar. De groeicijfers zijn hetzelfde als de voorpublicatie van twee weken eerder. Het bbp groeit dit jaar met 1,8 procent en volgend jaar met 2 procent. De werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking daalt van 6,5 dit jaar naar 6,3 in 2017.