Nederlandse provincies ​lopen achter met de opwekking van windenergie op land. De doelstelling uit het Energieakkoord lijkt niet gehaald te worden.
 

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken.

Voor 2020 moet er voor 6.000 megawatt aan windmolens op land staan die aan ongeveer vier miljoen huishoudens energie leveren.

Uit de Monitor Wind op Land 2015 van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat dit doel in het huidige tempo niet wordt gehaald.

Daarom heeft de Rijksoverheid samen met de provincies, gemeenten, de Nederlandse Windenergie Associatie en Netbeheer Nederland en Stichting Natuur & Milieu een actieplan opgesteld.

In het plan moeten nieuwe initiatieven voor windmolenparken beter worden ondersteund. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van het draagvlak in Nederland voor windmolenparken.

Veel gebeuren

"Er zijn in het afgelopen jaar verschillende nieuwe windparken  gerealiseerd, maar er moet ook nog veel gebeuren", zegt minister Henk Kamp (Economische Zaken).  De bewindsman hoopt dat met deze afspraken het doel om in 2020 voldoende energie uit windmolens te halen "in zicht" blijft.

Uit de Monitor blijkt dat er het afgelopen jaar veel nieuw windvermogen is bijgekomen. Ook is het aantal windmolenprojecten gestegen die volgens Economische Zaken vrijwel zeker voor 2020 gereed zijn.

Afweten

Greenpeace is teleurgesteld dat de overheid achterloopt op de doelstelling uit het Energieakkoord. "De Windmonitor laat feilloos zien waar de schoen wringt bij de overgang van gas- en kolenstroom naar windenergie", aldus de organisatie in een reactie.

Vooral lokale bestuurders laten het volgens Greenpeace ernstig afweten. De weerstand tegen windmolens zou volgens de organisatie weggenomen kunnen worden door gemeenten en provincies als burgers in een vroeg stadium worden betrokken bij nieuwe projecten.

"Dit proces valt of staat wel bij lokale bestuurders met rechte ruggen, die de noodzaak van windmolens accepteren en willen verdedigen. En daar ontbreekt het bij veel bestuurders aan", aldus Greenpeace.