Mariëtte Hamer is herbenoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) tot 1 april 2018.
 

Dat is vrijdag besloten in de ministerraad.

De herbenoeming voor twee jaar lag voor de hand, zegt een zegsvrouw van de SER. Alle betrokken partijen hebben aangegeven in te stemmen met een nieuwe termijn voor Hamer. 

Hamer werd twee jaar geleden benoemd tot voorzitter van het overlegorgaan. Zij nam toen het stokje over van Wiebe Draijer die aan de slag ging als bestuursvoorzitter van de Rabobank. Daarvoor zat Hamer zestien jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA. In die hoedanigheid was zij twee jaar fractieleider.

De SER is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op sociaaleconomisch gebied. Het bestaat uit werkgevers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden.