Havenbedrijven in beroep tegen besluit Europese Commissie over belastingen

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie dat Nederland de belastingvrijstelling voor zeehavens moet schrappen.

De Rotterdamse haven wordt in zijn beroep gesteund door een reeks havenbedrijven, waaronder die van Amsterdam, Groningen en Moerdijk.

Financieel directeur Paul Smits van de Rotterdamse haven zei donderdag andermaal niet zozeer tegen het betalen van vennootschapsbelasting te zijn, maar vindt dat er in Europa sprake moet zijn van een gelijk speelveld. Brussel vroeg Nederland in mei 2013 al de "concurrentieverstorende" belastingvrijstelling te schrappen.

Smits benadrukte nog maar eens dat concurrerende havens in omringende landen allerlei vormen van overheidssteun ontvangen die de haven van Rotterdam niet krijgt.

Oneerlijke concurrentie 

''Het betalen van vennootschapsbelasting gaat ten koste van onze investeringen in het havencomplex. Het vergroten van oneerlijke concurrentie kan niet de bedoeling zijn”, aldus Smits.

Het Havenbedrijf Rotterdam zou naar eigen zeggen op basis van de meest recente jaarcijfers zo’n 60 miljoen euro vennootschapsbelasting per jaar moeten betalen. Dit komt bovenop het dividend dat het afdraagt aan de gemeente Rotterdam en de Staat.

Positie 

In een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Rotterdamse haven, noemde topman Allard Castelein van het Havenbedrijf het ''urgent'' om de positie van de haven te versterken. Oneerlijke concurrentie kost de haven ''wellicht'' een miljoen containers per jaar. Hij is positief over de toekomst, maar voordelen die concurrenten genieten baren hem zorgen.

Naast de staatssteun worden in andere havens ook Europese milieuregels minder streng toegepast. Verder zijn volgens hem de kosten van inspecties in Rotterdam te duur. Castelein vindt dat de overheid meer moet investeren in de infrastructuur van de haven. Ook moet gekeken worden waar de overheid kan bijdragen aan kosten die het Havenbedrijf maakt.

Tip de redactie