Winst en omzet Gasunie gedaald in 2015

Het afgelopen jaar is zowel de omzet als de winst van Gasunie gedaald. De resultaten zijn in overeenstemming met de verwachtingen maakt het concern donderdag bekend. 

De omzet van het staatsbedrijf daalde in 2015 van 1,651 miljard naar 1,631 miljard. Het bedrijf behaalde een nettowinst van 553 miljoen euro tegenover 603 miljoen euro een jaar eerder. Het voorgestelde dividend komt voor 2015 uit op 332 miljoen. 

Gasunie transporteerde minder gas, voornamelijk vanwege een dalende export. Daar staat tegenover dat het concern wel meer gas transporteerde dat geïmporteerd werd vanwege de lagere gasproductie in Groningen. In totaal transporteerde Gasunie 1179 TWh gas in 2015, tegenover 1.233 TWh in 2014.

In 2015 maakte het bedrijf daarnaast vooral extra kosten voor het aardbevingsbestendig maken van de infrastructuur in Groningen. Ook liepen de onderhoudskosten voor verschillende projecten op en de bedrijfskosten vielen hoger uit in het afgelopen jaar.  

'Sterk in verandering'

Volgens Han Fennema, de CEO van Gasunie, krijgt het concern de komende jaren steeds meer te maken met schommelingen in de gassector. "Mede door ontwikkelingen rond het Groningenveld is de gasmarkt sterk in verandering", aldus Fennema. Het bedrijf verwacht dat het volume van aardgas op termijn af zal nemen en steeds meer vervangen zal worden voor groene gassen. Gasunie zegt ervan overtuigd te zijn dat ze ook in de toekomst "bij kunnen dragen aan een schonere energievoorziening".

Lees meer over:
Tip de redactie