'Tekort aan geschoold personeel dreigt in grafische sector'

De grafische sector dreigt op termijn met een gebrek aan geschoold personeel te komen zitten. 

Door de langdurig krimpende werkgelegenheid zijn veel opleidingen voor nieuwe vormgevers, dtp'ers en drukkers ermee gestopt, concludeert uitkeringsinstantie UWV dinsdag in een sectoranalyse.

Het aantal banen in de sector daalt door automatisering en digitalisering al sinds de jaren negentig en die ontwikkeling heeft zich door de crisis versneld. Van de 45.000 banen in de sector in 2004, waren er in 2014 nog maar 24.000 over.

Hoewel er relatief veel werknemers in de grafimedia thuis zitten met een uitkering, dreigt straks volgens het UWV een personeelstekort. Dat komt doordat het aantal mbo-studenten voor grafische beroepen in vier jaar is afgenomen van dertienhonderd tot honderd vorig jaar.

Lees meer over:
Tip de redactie