De afgesproken loonstijging in de publieke sector bedroeg in februari 2,9 procent, tegenover 1,3 procent binnen de marktsector.

Volgens werkgeversvereniging AWVN is er sprake van een "inhaalslag". Voor veel van de betreffende cao's geldt dat de afgelopen jaren geen of lage loonafspraken gemaakt zijn.

Bij de recente cao's voor het hoger beroepsonderwijs en de provincies werden bijvoorbeeld loonstijgingen van respectievelijk 3,65 procent en 2,2 procent afgesproken. In januari kwam de cao-loonstijging in de publieke sector ook al hoger uit dan in de marktsector. 

Een verklaring zou volgens de werkgeversvereniging te vinden zijn in de verbetering van de situatie van de overheidsfinanciën. Een deel van de loonstijgingen betreft de uitvoering van het loonakkoord van afgelopen zomer, dat wel door CNV maar niet door FNV werd ondertekend.

In totaal zijn er in februari dertien nieuwe akkoorden gesloten. De gemiddelde loonstijging kwam neer op 1,5 procent.

Dit jaar lopen 411 cao's af. Hieronder vallen 1,9 miljoen werknemers. AWVN is als arbeidsvoorwaardenadviseur betrokken bij het merendeel van de negenhonderd cao’s en regelingen in Nederland.

Tot nu toe zijn voor 74 cao's nieuwe afspraken gemaakt. Dat zijn er veel meer dan in voorgaande jaren, aldus de werkgeversvereniging.