'Grote steden banenmotoren van Nederlandse economie'

De grote steden zijn de banenmotoren van de Nederlandse economie. In de laatste 25 jaar nam het aantal banen in de steden met 30 procent toe.

Buiten de steden groeide het aantal banen met 20 procent, zo schrijven onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport.  

Vooral de regio's Amsterdam en Utrecht laten een sterke banengroei zien. In 1980 waren de meeste banen nog te vinden in de regio rond Rotterdam, Groot-Rijnmond, maar inmiddels is deze regio door zowel Amsterdam als Utrecht ingehaald. 

Het PBL merkt op dat in de steden veel meer hoogbetaalde banen te vinden zijn en dat ook mensen met een laagbetaalde baan daarvan profiteren. Gemiddeld levert een laagbetaalde baan in de stad meer op dan buiten de steden.

Ongelijkheid

Nederlandse steden zijn echter ook plekken waar de economische ongelijkheid groeit, tekent het PBL aan. Zo is een deel van de bevolking structureel werkloos en is het verschil tussen hoog- en laagbetaalden groter geworden. Dit komt doordat de beloning van de bovenkant van de samenleving sterker groeit dan die van de onderkant. 

Het groter wordende verschil tussen arm en rijk is ook terug te zien in de spreiding binnen de stad. Vooral mensen met een laag inkomen en werklozen wonen vaak bij elkaar in de buurt. 

Vergeleken met het buitenland is de economische ongelijkheid in Nederlandse steden wel relatief klein, aldus het onderzoek.

Lees meer over:
Tip de redactie