CPB ziet economische groei terugvallen in 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet de economische groei dit jaar terugvallen tot 1,8 procent. In december raamde het planbureau een groei van 2,1 procent voor 2016.

In 2017 groeit het bruto binnenlands product (bbp) met 2 procent. Het is de eerste raming voor volgend jaar van het CPB.

Dat blijkt maandag uit een voorpublicatie van het Centraal Economisch Plan van het CPB.

Het aantal werklozen daalt in 2017 licht met 10.000 naar 570.000 personen. Dat komt uit op een werkloosheidspercentage van 6,3 procent van de beroepsbevolking, dit jaar is dat 6,5 procent.

De daling zorgt voor lagere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen, maar dat voordeel wordt gedempt door de lagere gasproductie en -prijs. 

Hoewel de werkloosheid daalt, blijft het aantal mensen dat geen werk kan vinden hoog. Daardoor is er nog steeds geen reden tot optimisme, vinden de vakbonden. Zij maken zich in het bijzonder zorgen over de langdurige werkloosheid.  

Onzekerheden

"De onzekerheden in het internationale beeld zijn aanzienlijk en de risico's zijn overwegend neerwaarts", schrijft het planbureau. Daarmee refereert het CPB aan de afkoelende Chinese economie en de recessie in Rusland en Brazilië. Er bestaan ook zorgen over trage groei in de Verenigde Staten.

Dichter bij huis zorgen een mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) en de discussie over het buiten werking stellen van het Schengenverdrag in reactie op de voortdurende instroom van asielzoekers voor veel onzekerheid.

Al die internationale ontwikkelingen hebben invloed op de Nederlandse economie. "De Nederlandse economie herstelt zich gestaag maar niet uitbundig van de grote recessie", aldus het CPB over de periode na de financiële crisis die in 2008 uitbrak.

Koopkracht

De lage inflatie, die volgens het CPB door de minder lage olieprijs stijgt van 0,3 procent dit jaar naar 1 procent in 2017, zorgt voor een toenemende koopkracht. Ook de lastenverlichting van 5 miljard euro die dit jaar is doorgevoerd, zorgt ervoor dat mensen hun inkomen zien toenemen met gemiddeld 2,3 procent.

Door de stijgende prijzen in 2017 en het wegvallen van de lastenverlichting van 5 miljard euro hebben tot gevolg dat de koopkracht voor huishoudens in dat jaar terugvalt tot 0,2 procent.

De lage inflatie wordt over het algemeen als een risico voor het economisch herstel gezien. De Europese Centrale Bank heeft als doel om de inflatie op jaarbasis net onder de 2 procent te houden.

Het lichte economische herstel heeft ook zijn weerslag op de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort als percentage van het bbp daalt van 1,7 in 2016 naar 1,2 procent volgend jaar.

De cijfers van het CPB gelden als richtlijnen voor het regeringsbeleid. Op 21 maart wordt het volledige Centraal Economisch Plan gepubliceerd.

Lees meer over:
Tip de redactie