Vervoersbedrijven die aantoonbaar preventieve maatregelen hebben getroffen om mensensmokkel tegen te gaan, zouden zonder oponthoud de grenzen binnen het Schengengebied moeten kunnen passeren.

Die oproep doet Transport en Logistiek Nederland (TLN) maandag, voorafgaand aan de vergadering van de Europese regeringsleiders in Brussel over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk.

Vanwege de vluchtelingenstroom hebben diverse EU-landen grenscontroles ingesteld. De Europese Commissie beslist later over het al dan niet verlengen van die maatregel. TLN rekende eerder al voor dat grenscontroles de Nederlandse transportsector 600 miljoen euro op jaarbasis zouden kosten.

De brancheorganisatie pleit voor een 'fast lane' voor vrachtverkeer, wat neerkomt op een voorkeursbehandeling bij de grenzen. Controle van de vracht gebeurt dan via automatische scans en systemen.

Nadrukkelijk pleit TLN ervoor om niet een nieuw systeem op te tuigen, maar gebruik te maken van bestaande systemen. Als voorbeeld noemt de organisatie de grensbewaking van het Verenigd Koninkrijk, waar een controle wordt gehanteerd die volgens TLN werkbaar is voor buitenlandse ondernemers.

Een Franse denktank rekende onlangs voor dat de schade van permanente grenscontroles tussen de Schengenlanden kan oplopen tot 100 miljard euro. De handel tussen de 26 Schengenlanden zou op de langere termijn met 10 tot 20 procent terugvallen.