DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bij haar onderzoek naar bouwfraude aan bedrijven beloofd, dat bij het opleggen van sancties door de NMa mee zal wegen of de bedrijven informatie verschaffen aan de belastingdienst.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken bevestigde dit woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij ontraadde een motie van Heemskerk (PvdA), die wil dat een boete van de NMa niet afhangt van het naleven van de plicht om belasting te betalen. "Bedrijven worden zo niet geprikkeld om informatie aan de NMa te verstrekken," aldus Brinkhorst.

Vrede

De regeringspartijen gaven in het debat te kennen, dat ze er vrede mee hebben dat de NMa vooralsnog geen gegevens zal verstrekken aan de belastingdienst. Wel wil de NMa bevorderen dat bedrijven zelf informatie geven aan de belastingdienst.

Minister Brinkhorst staat op het standpunt dat de Mededingingswet zich verzet tegen het verstrekken van gegevens aan overheidsdiensten die niet belast zijn met het naleven van die wet.

Spagaat

De linkse oppositie bestrijdt dit. Op grond van belastingwetgeving zou de NMa informatie wel moeten overdragen aan de fiscus. De Raad van State komt binnenkort met een advies over de "juridische spagaat", die moet uitwijzen welke wetgeving hier de doorslag geeft.

De NMa heeft bedrijven die vrijwillig zogeheten schaduwboekhoudingen inleveren in het vooruitzicht gesteld, dat ze een lagere boete kunnen krijgen als ze later schuldig worden bevonden.

Daarbij is bedrijven te verstaan gegeven, dat de NMa informatie zal doorspelen aan het Openbaar Ministerie als ze daarbij corruptie door ambtenaren of geweldsmisdrijven op het spoor komt.