De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari flink sterker gegroeid dan een maand eerder.

Er kwamen afgezien van de landbouwsector 242.000 arbeidsplaatsen bij, maakt het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag bekend. In januari kwamen er nog 172.000 banen bij.

Het werkgelegenheidscijfer overtreft ruimschoots de verwachtingen van economen. Zij rekenden gemiddeld op een groei met 195.000 banen. Er bleken bovendien in januari ruim twintigduizend banen meer bij te zijn gekomen dan eerder was gemeld. Ook het banencijfer over december is omhoog bijgesteld.

Stabiel

De werkloosheid bleef zoals verwacht stabiel op 4,9 procent van de beroepsbevolking. Ook het aantal werklozen bleef onveranderd op 7,8 miljoen, net als het aantal mensen dat langdurig zonder baan zit (2,2 miljoen). Een minpuntje is dat het gemiddelde uurloon ten opzichte van januari licht afnam. Die daling zagen economen niet aankomen.

De meeste nieuwe banen zijn gecreëerd in de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. Ook de detailhandel nam een aanzienlijk deel van de aanwas voor haar rekening.

Mijnbouw

Alleen in de mijnbouw was sprake van een daling. In belangrijke sectoren als maakindustrie, groothandel, transport, zakelijke en financiële dienstverlening veranderde per saldo weinig aan de werkgelegenheid.

Het maandelijkse banenrapport van de overheid geldt als een belangrijke graadmeter van de groeikracht van de Amerikaanse economie. De cijfers hebben grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.